Misyon/Vizyon

 

Misyon 

  • Çağdaş bilimin ışığında koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici sağlık hizmeti vermek
  • Bilimsel yönden donanımlı, etik değerlere bağlı asistan ve tıp öğrencileri yetiştirmek.
  • Sağlık biliminin gelişimine katkıda bulunan öncü bir kuruluş olmak.
  • Alanında öncülük eden ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile işbirliği içinde hareket etmek. 
  • Tarihi misyonumuza uygun şekilde fakir fukara ve garip gurebanın  aynı ölçüde ve kalitede sağlık hizmeti almasını sağlamak.  


Vizyon

  • Öncelikle ü​lkemizde ve diğer gelişmiş ülkelerde tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin tamamında başarılı faaliyetleri ile tanınan ve yüksek bilinirliği ile ön sıralarda tercih edilen bir hastane olmaktır.
  • ​Faaliyetleri ile öncü ve ilklere imza atan ve sağlıkta örnek teşkil edecek bir hastane olmaktır.