Haber Detay
Yalnızca Yaşlı Hastaların Sağlık Sorunlarına Odaklanan Geriatri Kliniğimizle Yanınızdayız 25.01.2021

​​Yaşlanma, biyolojik, fizyolojik ve nörolojik fonksiyonlarda yavaşlamaya neden olan bir süreçtir.
Yaşlanma evresine giren 60 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunlarıyla ilgilenen Geriatri Bölümü, yaşlanma sürecindeki hastaların ihtiyaçlarını doğru anlayan ve hastaların yaşlanma evrelerinin her aşamasında onlara eşlik eden bilim dalıdır.
Geriatri bölümüne başvuran hastalar ilk olarak kapsamlı bir şekilde dahili, nörolojik, mental ve fiziki muayeneden geçerler. Hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların yanı sıra osteoporoz (kemik erimesi), idrar ya da gaita kaçırma, yine bu yaş grubunda sık rastlanan unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı), yaşa bağlı unutkanlık ya da diğer demanslar (bunama), depresyon, düşme, Parkinson Hastalığı, tremor olarak adlandırılan titremesi olan hastalar, beslenme bozukluğu, kronik yaygın ağrısı, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi), uyku bozukluğu olanlar ya da "Başarılı Yaşlanma" sürecine dahil olmak isteyenler yaşlılarımız Geriatri Bölümümüze başvurabilirler. Gerçekleştirilen muayeneler ve tetkiklerle birlikte, hastalarımızın tedavi süreçleri gerektiğinde diğer tıp uzmanlık alanlarımızla da iş birlikteliği içerisinde en etkin şekilde yürütülür.
Kliniğimizin öncelikli hedefi hastaların yaşlanma süreçlerini mümkün olduğunca rahat ve sorunsuz yaşamalarını sağlamaktır. Bu yönde hasta ve hasta yakınlarına başarılı yaşlanmaya yönelik eğitimler de gerçekleştirmektedir. Başarılı yaşlanma olgusunu hayata geçirmek için hekimlerimizin temel prensibi güçlü bir doktor, hasta ve hasta yakını iş birliği oluşturmaktır.Yalnızca Yaşlı Hastaların Sağlık Sorunlarına Odaklanan Geriatri Kliniğimizle Yanınızdayız