Rak limfoma
​Limfom (rak limfe), koji se najčešće dijagnosticira među hematološkim karcinomima, je nekontrolisana proliferacija i rast limfocita, odnosno belih krvnih zrnaca, koji su odbrambeni mehanizam organizma. Postoje 2 vrste kao Hodgkin i non-Hodgkin.

Hodgkinov limfom je vrsta raka koja se najčešće javlja kod muškaraca svih starosnih grupa i čiji je uzrok nepoznat. Tipovi Hodgkinovog limfoma su uključeni u grupu izlečivih karcinoma.

Ne-Hodgkinov limfom je naziv za sve druge vrste limfoma. Ne-Hodgkinov limfom je podijeljen u 2 grupe kao B i T limfom. Primijenjeni tretman određuje tok B i T ćelijskih limfoma, koji su agresivniji i brže napreduju od drugih tipova limfoma.

Najčešći simptomi raka limfe su otok koji se javlja u limfnim čvorovima, koji su dio odbrambenog mehanizma tela i imunološkog sistema.​

Kao i kod svih vrsta karcinoma, stadij bolesti u procesu liječenja karcinoma limfe, starost pacijenta, fizičko i psihičko zdravstveno stanje su najvažniji faktori koji određuju način lečenja i proces ove bolesti.
Pored važnosti rane dijagnoze limfoma, veoma je važno da moral i podrška pacijenta budu visoki.