NewsDetail
Kongenitalne kile kod novorođenčadi 6/9/2022

Oteklina koja se pojavi u preponi kod deteta naziva se ingvinalna, odnosno preponska kila. Preponska kila, za koju se u narodu kaže da je uzrokovana preteranim plačem beba, je bolest koja se javlja još u periodu kada je beba u majčinoj utrobi. Ako se kila kasno uoči ili zanemari, postoji mogućnost oštećenja creva i testisa. Iz tog razloga, veoma je važno za razvojni proces beba da se roditelji konsultuju sa specijalistom u slučaju bilo kakvog otoka u predelu prepona.

Kongenitalne kile kod novorođenčadi