Sëmundja e njollave të verdha
Sëmundja e njollave të verdha (e quajtur edhe "degjenerimi makular i lidhur me moshën") është një nga shkaqet kryesore të humbjes së shikimit tek njerëzit mbi 50 vjeç. Kjo sëmundje prek qendrën e shtresës së retinës, ku ndodhen nervat dhe qelizat që ofrojnë shikimin. Ky rajon qendror, i quajtur njolla e verdhë (makulare), është rajoni përgjegjës për ngjyrën dhe shikimin e mprehtë.

Kjo sëmundje, e cila përparon ngadalë në disa pacientë, ndonjëherë mund të përparojë shumë shpejt dhe të shkaktojë humbje të shikimit në të dy sytë.

AMD nuk shkakton që pacientët të humbasin dritën e tyre, por i bën ata të mos jenë në gjendje të kryejnë detyra të tilla si leximi, dallimi i fytyrave të njerëzve, drejtimi i makinës ose gatimi.

Faktoret e rrezikut:
Mosha: Është faktori më i rëndësishëm i rrezikut. Edhe pse shihet mbi 60 vjeç, mund të shfaqet edhe në moshat më të hershme.
Pirja e duhanit: Është treguar se rrit rrezikun e AMD me 2 herë.Raca: Ndodh më shumë te të bardhët sesa te racat afrikane dhe hispanike.
Historia familjare: Ata me histori familjare të kësaj sëmundjeje janë në rrezik më të lartë.