Oturum Aç

 Üroloji Ana Bilim Dalı

​Üroloji Doktor Listesi için tıklayınız​.

HAKKIMIZDA​

Poliklinik hizmetleri hergün görevli öğretim üyesi tarafından sürdürülmektedir. Üroloji Anabilim Dalında özellikle taş hastalıklarında olmak üzere perkütan girişimler, laparoskopik operasyonlar, pediatrik ürolojik ve rekonstrüktif ürolojik cerrahiler için referans klinik haline gelmiştir. Kliniğimizde her Pazartesi Üroloji-Nefroloji, Salı ve Çarşamba klinik içi eğitim seminerleri, Perşembe Üroonkoloji (radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi anabilim dallarının katılımıyla) toplantıları yapılmaktadır. ​

Tedavi Yöntemlerimiz

Kliniğimizde başarıyla uygulanan ameliyatlar; 

 • Açık ve endoskopik (perkütan, kapalı) taş ameliyatları (açık nefrolitotomi, perkütan nefrolitotomi, flexible URS, URS, sistolitotomi, sistolitotripsi) 

 • Açık prostat ameliyatları, kapalı prostat ameliyatları (monopolar, bipolar TUR-P)

 • Üroloji kanser ameliyatları (testis, mesane, prostat, böbrek) açık veya endoskopik/laparoskopik olarak kliniğimizde uygulanmaktadır. 
  (Her türlü parsiyel/radikal kanser cerrahisi kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.)

 • Çocuk ürolojisi ameliyatları (sünnet, inmemiş testis, hipospadias, üretrovezikal darlık, üreteropelvik darlık, vezikoüreteral reflü düzeltici ameliyatları).

 • Kadın ürolojisi ve işeme disfonksiyonu nedeniyle  ameliyatlar (TOT, TVT, sistosel, mesaneye botoks uygulaması)

 • İnfertilite ameliyatları (mikroskopik varikoselektomi, mikroskopik TESE )

 • Androlojik ameliyatlar (penil protez, dorsal ven ligasyonu )

 • Rekonstrüktif üretra cerrahisi (internal üretrotomi, üretral dilatasyon, açık üretroplasti)

 • Böbrek kist ameliyatları (açık/laparoskopik)

 • Hidroselektomi, epididim kist eksizyonu, spermatoselektomi

​