Oturum Aç

 Radyoloji Ana Bilim Dalı

Radyoloji Doktor Listesi için tıklayın​ız.

HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Misyonumuz; Radyoloji alanı ile ilgili klasik bilgi, tecrübe ve birikimlerimize modern bilgi ve cihazları da katarak evrensel değerler ışığında önlisans tıpta uzmanlık öğrencileri ve asistan doktorlarımıza çağdaş standartlarda radyoloji eğitim ve öğrenimi vermek, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve bunların gerektirdiği uygulamaları bilen Radyoloji doktorları yetiştirmek, tıp literatürüne katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve hastalarımızın tanı ve tedavilerinde yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.

 

Vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası akreditasyon kazanarak Radyoloji alanındaki araştırma, eğitim ve hizmet konularında mükemmeliyete ulaşmak ve sürdürmek.​ 

 

Tedavi Yöntemlerimiz

Radyoloji Anabilim Dalımızda tüm bilim dalları ile ilgilenen spesifik uzmanlık alanları bulunmaktadır. Nöroradyoloji, Toraks, Abdomen, Meme, Kas-iskelet sistemi, USG-Doppler ve Girişimsel Radyoloji alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından hizmet ve eğitim verilmektedir.

Perkutan ve intraoperatif radyofrekans-mikrodalga ablasyon

Vasküler malformasyon skleroterapi tedavisi

Perkutan abse drenajı, perkutan safra yolu drenajı, perkutan nefrostomi, perkutan kist tedavileri

USG ve BT eşliğinde doku ince iğne ve core biyopsileri, sıvı örneklemeleri ​