Oturum Aç

 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

​Psikiyatri Doktor Listesi için tıklayınız.​

HAKKIMIZDA

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde toplum ruh sağlığını koruma ve tedavi etmeye yönelik en güncel bilgiler ve yaklaşımlar çerçevesinde hizmet verilmektedir. Her bir başvuru bir üniversite hastanesinin gerektirdiği bilimsellik, klinik deneyim ve teknolojik donanımla ele alınmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarımızın mahremiyetine saygı ve hassasiyet, etik ilkelerimizin başında gelmektedir. Psikiyatri birimimiz ayaktan başvurular için poliklinik hizmeti sunmaktadır. Psikosomatik Tıp, Yaşlılık Psikiyatrisi, Şizofreni, Anksiyete ve Duygudurum Bozukluklarına ağırlık vererek, geniş bir aralıktaki psikiyatrik bozuklukların detaylı değerlendirilmesi ve tedavisi yapılmaktadır.

Anabilim Dalı olarak amacımız, üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize güncel bilgiler ışığında modern bir eğitim vermek, yapılan bilimsel çalışmalar ile tıp dünyasına katkıda bulunmak, bize rahatsızlıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın iyileşmeleri ve şifa bulmaları için gayret göstermektir.​

 

Tedavi Yöntemlerimiz

Hastalarımızın tedavilerinde etkili, bilimsel ve güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın değerlendirilme ve tedavi süreçleri hekim odaklı bir işleyişle tek taraflı olarak değil hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ve işbirliği ile yürütülmektedir. Tedavi sürecindeki bilimsellik ve kalite ilkemiz, ilaçlı tedavinin yanında hastalarımızın ve yakınlarının hayat kalitelerini, sosyal katılımlarını artırmaya yöneliktir. Bölümümüzde ruhsal şikâyetleri olan hastaların tanı değerlendirmesi, tedavi planlamasının yapılması ve yürütülmesi şeklinde hizmet verilmektedir. Hastanemizde şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları tedavi edilmektedir. Hasta değerlendirmeleri polikliniğimizde öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, uzman ve araştırma görevlilerince yapılmaktadır.​