Oturum Aç

 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


HAKKIMIZDA

Bezmiâlem Üniversitesi Dragos Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği kendi alanlarında deneyimli ekibiyle, geniş yelpazede hastalıklar için tanı ve tedavi seçenekleri sunmaktadır. ​

 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

GEBELİK VE DOĞUM

Rutin ve riskli gebeliklerin takibi, tekrarlayan gebelik kayıpları;

Deneyimli uzman hekimlerimize randevu alarak gebelik takiplerinizi yaptırabilirsiniz. Polikliniklerimizde ikili tarama ve dörtlü tarama testleri dahil, tüm laboratuvar testleri yapılabilmektedir.

Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastaların takip ve tedavisi de sağlanabilmektedir. Gereği halinde genetik hastalıklar konusunda Tıbbi Genetik uzmanımız tarafından konsultasyon yapılabilmekte ve genetik testleri hastanemizde yapılabilmektedir.

Kliğimizde ikinci düzey obstetrik ultrasonografi, Doppler ve 4D(üç boyutlu) ultrasonografi  yanında invaziv prenatal uygulamalar Perinatoloji uzmanımız tarafından yapılmaktadır.

NST çekimlerimiz poliklinik alanında yapılabilmektedir.

Doğum:

Kliniğimizde 24 saat, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından, tecrübeli ebeler eşliğinde doğum hizmeti verilmektedir.

Epidural anesteziyle normal doğum hastanemizde yapılabilmektedir.

Hastanemizde yenidoğan ve erişkin yoğun bakım ünitelerimiz bulunmaktadır.

Doğum servisimizde normal tek kişilik odalar yanında süit oda seçeneğimiz de mevcuttur.

Doğum paketimiz içinde fotoğraf hizmeti de ücretsiz olarak verilmektedir.

İnfertilite (Kısırlık):

Kliniğimiz bünyesinde infertil hastalara takip ve tedavi uygulanabilmektedir.

Jinekolojik Onkoloji:

Kliniğimizde Jinekolojik Onkoloji uzmanları tarafından tüm kanser ameliyatları yapılmaktadır.

Ürojinekoloji (İdrar kaçırma ve genital sarkma):

Kliniğimizde idrar kaçırma, işeme bozuklukları ve genital sarkma gibi durumlar için medikal ve cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir.

 

Endoskopik Cerrahi yöntemleri:

Ameliyathanemizde geleneksel açık cerrahiler yanında laparoskopik ve histeroskopik cerrahiler de yapılmaktadır. Bunlardan bazıları:

-Laparoskopik over kisti operasyonları(Yumurtalık kistleri)

-Laparoskopik histerektomi (Rahim alma)

-Laparoskopik myomektomi (Miyom alma)

-Laparoskopik tubal ligasyon (Tüp bağlama)

-Laparoskopik dış gebelik cerrahisi

-Histeroskopik polipektomi

-Histeroskopik myomektomi

-Histeroskopik kavite revizyonu (Rahim içi yapışıklık giderilmesi)

-Histeroskopik septum rezeksiyonu

-Diagnostik histeroskopi


Ürojinekoloji ameliyatları(İdrar kaçırma, genital sarkma):

-TVT (Tension-free vaginal tape)

-TOT (Transobturator tape)

-Laparoskopik sakrokolpopeksi

-Sakrospinöz ligament fiksasyonu

-Vaginal histerektomi

-Sistorektosel operasyonları

-Genital estetik operasyonları


Laparoskopik cerrahi ve avantajları:

Laparoskopik cerrahi hastaya küçük kesiler yapılarak karın içine girilip, karın boşluğu CO2 gazıyla şişirildikten sonra optik sistemler kullanılarak yapılan cerrahidir.

Laparoskopik cerrahi günümüzde giderek daha çok tercih edilmektedir. Peki açık cerrahiyle kıyaslandığında ne gibi farkları ve avantajları vardır?

-Açık cerrahide karın duvarı yatay veya dikey tam kat olarak 12-20 cm kesi yapılarak görü sağlanırken, laparoskopik cerrahide göbek hizasından 1 cm ve karnın her iki alt tarafından 0,5 cm uzunlukta yapılan küçük kesilerden girilen optik sistem ve cerrahi aletlerle sağlanır.

-Açık cerrahiye göre laparoskopik yolda kanama miktarı çok daha azdır

-Ameliyat sonrası ağrı kesici ihtiyacı daha azdır

-Hastanede yatış süresi daha kısadır

-Günlük aktivitelere ve iş hayatına dönüş daha hızlıdır

-Yara yeri infeksiyonu riski daha azdır

-Kesi izi çok daha küçüktür.

Laparoskopik cerrahi hastanemizde yoğun şekilde uygulanmaktadır.


İşeme bozuklukları ve idrar kaçırma:

Kadınlarda yaş, doğum sayısı, obezite, kronik hastalıklar, kronik kabızlık ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin de etkisiyle işeme bozukluklarına sık rastlanır.

Birçok hasta yakınmalarını paylaşmaktan sıkıldığı veya yaşının gereği olarak normal olduğunu düşündüğünden doktora başvurmaz.

İşeme bozukluklarının en sık görülenleri, aşırı aktif mesane ve stress inkontinans (öksürürken idrar kaçırma) dır. Bu iki bozukluğun bir arada olması ise mixt tip inkontinanstır.


Aşırı aktif mesane nedir, nasıl tedavi edilir?

Aşırı aktif mesane, idrar kesesinin istemsiz kasılmaları sonucu ani idrara çıkma isteği(urgency) ve genellikle sık idrara çıkmanın(günde 8 ve üstü, geceleri 2 ve üstü) eşlik ettiği sendromdur.  40 yaş civarındaki kadınlarda %10, 75 yaş üstü kadınlarda %30 oranında rastlanmaktadır. Hastaların yarısında, ani idrar hissine idrar kaçırma da eşlik eder.

ü  Aşırı aktif mesane tedavisinde ilk basamak tedavi olarak davranışsal tedavi önermelidir.

·         Mesane eğitimi 

·         Pelvik taban kas egzersizleri 

·         Elektriksel stimulasyon

·         Biofeedback

·         Sıvı yönetimi 

·         Diyet (Kafein, kola, çikolata, alkol kısıtlanması)

·         Obezler kilo vermeli 

ü  İkinci basamak tedavide ilaçlar kullanılmaktadır.

 

Stress inkontinans nedir, nasıl tedavi edilir?

Stress inkontinans, mesane ve idrar yollarının anatomik ve sinirsel yıpranmasına bağlı olarak, karın içi basıncı artıran öksürme, hapşırma, ağırlık kaldırma, kahkaha atma gibi durumlarda istemsiz olarak idrar kaçırmadır.

Tedavide kilo verme(hasta obezse), Kegel egzersizleri gibi önerilerin faydası olsa da temel yöntem cerrahidir. Stress inkontinans sıklıkla vajina yolundan TVT veya TOT operasyonları veya karın bölgesinden yapılan Burch operasyonuyla düzeltilir. TVT ve TOT operasyonları %90-95 başarı oranı, düşük komplikasyon oranı, daha az kan kaybı, hastanede daha kısa süreli yatış ve günlük aktivitelere daha çabuk dönüş sağlaması nedeniyle sık tercih edilmektedir ve hastanemizde de uygulanabilmektedir.


Genital sarkma nedir, nasıl tedavi edilir?

Tıpkı idrar kaçırmalar gibi yaş, doğum sayısı, obezite, kronik hastalıklar, kronik kabızlık ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin de etkisiyle idrar kesesi, vajina duvarları, rahim veya bunların tamamının sarkmasıdır. Başlangıçta kısmi olan sarkmalar yıllar içinde total prolabsus denilen rahim, mesane ve vajina duvarlarının tamamen dışarı çıkması haline ilerleyebilir. Estetik sorunlara sebep olduğu kadar işeme bozuklukları ve dışkılama problemleri gibi fonksiyonel sorunlara da sebep olabilmektedir. Sarkan vücut kısmının iç çamaşıra kronik teması sonrası dekübit ülseri denilen yaraların oluşumuna da sebep olabilmektedir.

Genital sarkmalar vajinal pesser uygulaması (vajina içine yerleştirilerek sarkan kısmın içeride kalmasını sağlayan, genelde plastikten üretilen aparat) veya cerrahi olarak tedavi edilir. Cerrahide vajinal veya karın bölgesi yolu kullanılabilir. Vajinal yolla yapılan ameliyat rahim alınarak veya korunarak yapılabilir. Karın yolunda ise açık veya laparoskopik yolla karın boşluğuna girildikten sonra, rahim alınarak veya hasta gençse rahim korunarak sarkan kısım promontoryum olarak adlandırılan omurga kemiği ön kısmına prolen meshlerle sabitlenir.

Her iki cerrahi metodun da kendine göre avantaj ve dezavantajları olduğundan metod seçimine hastanın yaşı, sarkmanın miktarı, tıbbi hastalık veya geçirilmiş cerrahi öyküsü gibi değişkenler dikkate alınarak karar verilir.

Hastanemizde laparoskopik yolla da, vajinal yolla da genital sarkma tedavileri yapılmaktadır.