Oturum Aç

 Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

​Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Listesi için tıklayınız.​

HAKKIMIZDA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı temel olarak hasta bakımı, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemizin lisans ve tıpta uzmanlık öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmak en temel amacımızdır. Bilimsel araştırmalar ile literatüre katkı sağlayan, enfeksiyon hastalıklarına bağlı halk sağlığı sorunlarına çözüm üreten, bulunduğu şartlarda enfeksiyon kontrol süreçlerini en iyi yöneten ve hasta haklarına, etik değerlere saygı gösteren tıp hekimlerini ülkemize kazandırmak önceliğimizdir. Anabilim Dalımız hızla gelişmekte olan bir bölümdür.
Kadromuz ile ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, enfeksiyöz hepatitlere (bulaşıcı sarılık), cinsel yolla bulaşan hastalıklara (HIV, frengi, bel soğukluğu, vb.) ve hastane enfeksiyonlarına yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunarak hastaların erken tanılarını ve tedavilerini sağlayıp şifa bulmaları için gayret gösterilmektedir. Anabilim dalımızın ana bina giriş katında 2 adet polikliniği bulunmaktadır. Polikliniklerden biri ağırlıklı olarak hepatit ve HIV hastalarına yönelik diğeri ise genel enfeksiyonlara yönelik hizmet vermektedir. ​

 

Tedavi Yöntemlerimiz

Anabilim Dalımızda, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir sağlık sorununu oluşturan viral hepatitler (Hepatit B, Hepatit C, hepatit D, Hepatit A ve Hepatit E) ve HIV-AİDS enfeksiyonu konusunda da tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca ülkemizde sık ve önemli görülen enfeksiyon hastalıklarına sahip hastaların tetkik, tanı ve tedavileri ilgili öğretim üyelerinin takibinde ayaktan ve gerektiğinde yatırılarak yapılmaktadır. Grip, soğuk algınlığı, farenjit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, bronşit gibi akciğer enfeksiyonları, ateşli veya ateşsiz seyreden ishalli hastalıklar, besin zehirlenmesi, döküntülü hastalıklar, parazit hastalıkları, menenjit gibi sinir sistemi enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, üreme sistemini tutan enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, deriyi tutan enfeksiyonlar (selülit, abseler, vb), kemik ve eklem enfeksiyonları (osteomiyelit, artrit), diyabetik yara enfeksiyonları, nedeni bulunamamış ateş ile başvuran hastalar, tifo, bruselloz, akciğer dışındaki organları tutan tüberküloz, tularemi, lyme hastalığı vb. hastalıklar yer almaktadır.

 

Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen enfeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır.

Hastanede yatması gerekmeyen ancak damardan antibiyotiklerle tedavi edilmesi zorunlu hastalar için günübirlik antibiyotik uygulaması sayesinde anabilim dalımız daha çok hasta etkin antibiyotik tedavisi ulaşabilmektedir.

Enfeksiyonu olan erişkin hastalara modern tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla hızlı tanı koyarak etkin tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan enfeksiyonların (hepatit, AIDS vb.) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen enfeksiyon riskini en aza indirmektir​.