Oturum Aç

 Çocuk Kardiyolojisi

​Çocuk Kardiyolojisi Doktor Listesi için tıkla​yınız.

HAKKIMIZDA

Polikliniğimizde ve kliniğimizde; ayda yaklaşık olarak 1200 hastaya hizmet verilmekte olup aşağıdaki işlemler başarıyla yapılmaktadır:​

 

Tedavi Yöntemlerimiz

Aşağıda belirtilen laboratuvar testleri kullanılarak anne karnından itibaren doğuştan kalp hastalıkları ve sonradan kazanılan romatizmal kapak hastalıları gibi kalp rahatsızlıkları izlenmekte ve tedavi edilmektedir.

•             Fetal Ekokardiyografi: Anne karnındaki bebeğin kalp hastalığını ve ritim bozukluğunu tespit etmek için 16-18. Haftadan başlayıp  – doğuma kadar yapılabilen ekokardiyografik incelemedir.

•             Transtorasik Ekokardiyografi: doğumdan itibaren doğuştan kalp hastalıklarının tespitinde kullanılan ekokardiyografik incelemedir.

•             Efor Testi : Efor esnasında gelişebilen ritim bozukluklarını, kalp rezervini ve efor kapasitesini değerlendirmek için kullanılır.

Ayrıca çocukluk çağında ciddi bir sorun olan kalp ritim bozukluklarının izlemi ve tedavisi de yapılmaktadır.

•             Holter EKG: Ritim bozukluklarının tespitinde kullanılan 24 saatlik EKG'dir.

Kalp kateterizasyonu salonunda; her türlü diyagnostik ve terapötik amaçlı kalp kateterizasyonu işlemi yapılmaktadır.

ASD'nin Cihazla kapatılması,        VSD'nin  Cihazla kapatılması,         PDA'nın  Cihazla kapatılması        Aort stenozu ve Pulmoner stenoza balon uygulaması, Aort Koarktasyonuna balon ve/veya stent uygulaması

Yenidoğan döneminde Ağır kalp hastalığı varlığında duktusa stent uygulanması gibi işlemler başarıyla yapılmaktadır