Oturum Aç

 Beyin ve Sinir Cerrrahisi Ana Bilim Dalı


​Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Listesi için tıklayınız.


HAKKIMIZDA

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, erişkin ve çocuk hastalarda görülebilen cerrahi nörolojik hastalıkların tedavisini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda bel ve boyun fıtığı ameliyatları, omurga kırıkları ve omurgada kayma ameliyatları günlük çalışma programımızda sıklıkla yer almaktadır.

Son yıllarda tanı koyma teknolojilerinin yaygınlaşması ve gelişmesinindi katkısıyla beyin tümörleri tanısında artış görülmektedir. Kurumumuzda omurilik ve hipofiz tümörlerinin ameliyatları intraoperatif navigasyon eşliğinde özel ameliyat mikroskobu veya endoskop ile gerçekleştirilmektedir. Birçok branşın katıldığı ekipler ile sonrasında tedavi planlaması devam etmektedir.

 Aynı şekilde beyin ve omurilik damar hastalıkları çalışma alanımızda oldukça yer tutmaktadır. Beyin damarları baloncuk ( anevrizmatik genişlemeler) tanı ve tedavisi, şah damarı (karotis ) tıkanıklıklarında cerrahi tedavi yapılmaktadır.  

Parkinson hastalığı ve diğer hareket hastalıklarında derin beyin stimülasyonu, trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm, ağrı ve spastisite cerrahisi tecrübeli ekip tarafından tedavisi üstlenilmektedir.

Pediatrik nöroşirürji- çocukluk dönemi hastalıklarında  (hidrosefali, sinir sistemi konjenital malformasyonları, kranyosinostozlar) birçok branşın katıldığı heyet tarafından değerlendirilip tedavi planaması yapılmaktadır.

 Erişkin ve çocukluk çağı epilepsi cerrahisinin güncel tedavileri yapılmaktadır.

Uygulamaların tümünde ameliyat sonrası doktor –hemşire ve fizyoterapist tarafından hastalarımız tekrar değerlendirilip, en erken günlük yaşama dönmesi amaçlanmaktadır. Ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri deneyimli anestezi ve re animatörler tarafından veriliyor. Böylece nöroşirürji ekibinin cerrahi deneyimi en son teknoloji ile desteklenerek hastaların en az riskle, en etkin ve güvenli tedavisi amaçlanır.

 ​

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde tedavisi yapılan hastalıklar

·         Her türlü acil beyin boyun ve omurilik yaralanmaları

·         Kafa Travması

·         Omurga yaralanmaları

·         Bel ve Boyun Fıtıkları, Dar Kanal ve Bel Kayması  (Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi 

·         Beyin Tümörleri (İntraoperatif Navigasyon ve Ultrason Kılavuzluğunda Tümör Cerrahisi)

·         Omurilik, Omurga ve Periferik Sinir Tümörleri

·         Hipofiz Cerrahisi (Mikroskopik / Endoskopik)

·         Pediatrik Nöroşirürji- Çocukluk dönemi beyin ve omurilik hastalıklarının cerrahisi  

·         Fonksiyonel Nöroşirürji (Parkinson Hastalığı Cerrahisi – Derin Beyin Stimülasyonu,

·         Epilepsi Cerrahisi: Halk arasında "sara" hastalığı olarak bilinen epilepsi cerrahi ile de kontrol altına alına bilinir.

·         Stereotaksik / Navigasyonel Biyopsi Hastalıklı bölgeden bilgisayar ve navigasyon yardımı ile doku örneği alınarak, tümörün iyi huylu olup olmadığı ve cinsi hakkında bilgi elde edilir. Sonraki tedavi aşamaları buna göre planlanır.

·         Migren ameliyatları

·         Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Sıkışmaları ve Travmaları) Periferik sinir hastalıkları, her türlü sinir tuzakları,sıkışmaları(kalpal tünel gibi)  ve kesileri, transplantasyonları, sinir basısına bağlı ağrı ve uyuşmalar, çeşitli mikrocerrahi yöntemler( mikrovasküler dekompresyon ) kullanılarak tedavi edilmektedir.