Oturum Aç

 Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi Doktorlar Listesi için tıklayınız.​ 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

Restoratif Diş Tedavisi diş sert dokularını ilgilendiren, bakteri kaynaklı ya da bakteri olmaksızın gelişen tüm rahatsızlıkların ya da mevcut estetik şikayetlerin teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştiren uzmanlık dalıdır. Erişkin dişlerinde çürük, diş aşınmaları (abrazyon, erozyon, atrisyon, abfraksiyon), mine hipoplazisi, hipokalsifikasyon, renklenme ve travma gibi nedenlerle meydana gelen defektlerin etyolojisi, patolojisi, tanısı, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Güncel estetik restoratif dolgu malzemelerini kullanarak hastaların ağız içi estetik, fonetik ve fonksiyonel gereksinimlerini sağlar. Restoratif  diş tedavisi; diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan formlarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi patolojinin yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alacak koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulamayı amaçlar. Özellikle son yıllarda tüm dünyada "adeziv", "estetik", "kozmetik" diş Hekimliği gibi yeni kavramlar bu bölümün uygulama alanlarındandır.

Bu alanda uygulanan tedaviler:

Çürük diş restorasyonu

Kırık diş restorasyonu

Vital ve devital diş beyazlatma

Estetik diastema kapatılması

Dentin hassasiyeti tedavisi

İndirekt  restorasyonlar ( inley, onley, endokron ve tek kron restorasyonlar)

Laminate veneer uygulamaları(porselen ve kompozit)

Cad-Cam ile yapılan restorasyonlar

Fiberle güçlendirilmiş kompozit dolgular

Fiber post uygulamaları

Sıkça Sorulan Sorular

Kompozit dolgu yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Anestezi yapılmışsa anestezinin etkisi geçtikten sonra yemek yenilmelidir. Anestezi yapılmamışsa tedaviden sonra yemek yenilebilir. Ağız hijyenine önem verilmelidir, aksi takdirde zamanla kompozit dolgunun altında tekrarlayan çürük gelişebilir ve dolgunun başarısızlığı ile sonuçlanabilir. Dolgunun kırılması ya da düşmesi durumunda hasta tekrar kliniğe başvurmalıdır.

Kompozit dolgu yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Bazı durumlarda tedavi sonrası geçici bir hassasiyet gelişebilmektedir. Hassasiyet dişin durumuna göre 1-2 hafta sürebilir veya daha da uzun sürebilir. Bu süre sonrasında devam eden ağrıların varlığında hasta tekrar kliniğe başvurabilir. Çay, kahve, sigara kullanımına bağlı olarak zamanla renklenmeler oluşabilmektedir, bu renklenmeler hekim yapacağı diş polisajı (cila) işlemiyle giderilebilir.

Kuafaj tedavisi yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Anestezi etkisi (uyuşukluk) geçtikten sonra yemek yenilebilir. Bir hafta boyunca soğukta sızlamalar ve hassasiyet olabilir. Geçici dolgunun kırılması ve düşmesi durumunda hasta kliniğe tekrar başvurmalıdır.

 

Kuafaj tedavisi yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Dişin yenilenme (tamir) yeteneğine ve hastanın ağız bakımına bağlı nedenlerle bu tedavi her zaman başarılı olmayabilir. Eğer bu süre zarfında dişte şiddetli ve sürekli bir ağrı meydana gelirse ve diş restore edilebilecek durumda ise kanal tedavisi yapılır. Aksi durumlarda cerrahi tedavi planlanır.

 

Amalgam dolgudaki civa zararlı mıdır?

Amalgam dolgudaki civa insan sağlığına zararlı bir etki göstermemektedir. Civa diğer metallerle birleştiğinde kimyasal yapısı değişir ve zararsız hale geçer.  Amalgam içerisindeki diğer metallerle birleşmiş olan civanın sistemik hastalıklarla ilişkili olmadığı ve insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir.

 

Amalgam dolgu yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hastanın çenede amalgam restorasyon yapılan bölgede en az iki saat çiğneme yapmaması ve takip eden 24 saat içinde de daha dikkatli kullanması önerilir. Hastaya, 24 saat geçtikten sonra cila işlemi için ikinci bir randevu verilir. Bu uygulama, hem amalgamın metalik özelliklerini iyileştirme hem de kullanım sonrası restorasyonun anatomik ve fonksiyonel olarak tekrar gözden geçirilme olanağını sağlayacaktır. Dolgunun kırılması ya da düşmesi durumunda hasta tekrar kliniğe başvurmalıdır.

 

Amalgam dolgu yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Amalgam dolgulardan sonra kısa süreli bir sıcak-soğuk duyarlılığı olabilmekte ve bu zamanla kaybolmaktadır. Ancak ender de olsa bazı kişilerde ağızda çeşitli metaller bulunduğunda ya da çatal gibi başka bir metal girdiğinde iki metal arası reaksiyondan doğan hassasiyetler olabilmektedir. Geçmeyen duyarlılıklarda, duyarlılığın yalnızca bu sebepten olduğuna emin olduktan sonra restorasyon metal olmayan bir dolgu maddesi ile değiştirilebilir. Ağız hijyeni kötü olan bireylerde amalgam dolgunun altında tekrarlayan çürük gelişebilir ve dolgunun başarısızlığı ile sonuçlanabilir.

 

Laminate Veneer Nedir?

Lamine veneerler estetik restorasyon ile ön dişleri düzeltmenin hızlı ve güvenli bir yoludur.

Porselen laminate veneerler diş yapısına kimyasal olarak bağlanabilen seramikten yapılmış maddelerdir ve estetik tedavilerde kullanılan başlıca tedavi şeklidir.

Porselen laminate veneerler, mine defektlerinde, diş renklenmelerinde, diestemalı, malpoze ve aşınmış dişlerde ve özellikle pulpa boyutlarının büyük olduğu genç hastalarda, full kronlara alternatif olarak, özellikle ön grup dişlerde az miktarda diş kesimi yapılarak uygulanan estetik restorasyonlardır.

Kompozit Laminate Veneerler ise ön grup dişlerin dış yüzeylerine özel yapıştırıcılarla kompozit eklenerek hekim tarafından istenilen şekillendirmeler yapılıp bozuk diş görüntüleri daha estetik hale getirilebilmektedir.

 

Laminate veneer restorasyon yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hasta ağız bakımına özen göstermelidir. Doktorunun tavsiyelerine uymalıdır. Düzenli diş fırçalamaya dikkat etmelidir. Diş ipi kullanmalıdır. Sert gıdalarla beslenmemelidir.

Kompozit Laminate veneer restorasyon yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Restorasyondan sonra hastanın ağız hijyenine dikkat etmemesi durumunda yapılan restorasyonda renk değişikliği olabilir. Hastanın sert gıdalar yemesi esnasında, yapılan restorasyonda kırıklar meydana gelebilir.

 

İnley restorasyonu sırasında karşılaşılabilecek riskler nelerdir?​

Dişler hazırlandıktan sonra, dolgu kişiye özel olarak laboratuvarda hazırlanır ve doktorunuz tarafından yapıştırılırlar. Genellikle 2 seans sürer, ancak bazı durumlarda seans sayısı artabilir.

Vital beyazlatma yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tedavi sonrası kısa bir süre hassasiyet şikâyetleri devam edebilir hasta bu esnada doktorunun önerilerine dikkat etmelidir. Ağız bakımına özen göstermelidir. Hasta tedavi sonrası sigara, çay, kahve gibi renklendirici gıdaları tükettiği takdirde tedavi sonrası  açılan diş renginde geri dönüşler olabilir.

Vital beyazlatma tedavisi süresince veya yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Dişteki renklenmenin çok şiddetli olması durumunda tedaviye çok geç cevap alınabilir veya hiç cevap alınmayabilir. Tedavi esnasında hastada hassasiyet şikâyetleri olabilir. Tedavi esnasında ajanın yumuşak dokularla teması sonucunda dokularda ağrı ve hassasiyet, geçici renk değişikliği meydana gelebilir.

Devital beyazlatma yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tedavi bittikten 15 gün sonra dişler daimi olarak restore edilir. Hasta ağız bakımına özen göstermelidir. Doktorunun tavsiyelerine uymalıdır.

Devital beyazlatma tedavisi süresince veya yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Dişteki renklenmenin çok şiddetli olması durumunda tedaviye çok geç cevap alınabilir. Tedavi edilen dişlerde servikal rezorbsiyon gibi patolojiler meydana gelebilir, bu durumda gerekli görülen tedavi uygulanır.

Hassasiyet tedavisi yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hastaya hassasiyet giderici ajan uygulaması yapıldıktan sonra, hasta yarım saat boyunca herhangi bir şey yiyip içmemelidir, ağız bakımına dikkat etmelidir ve doktorunun önerilerine uymalıdır.

 

 

 

 

​​